گردهمائی  جهانی غذا و کشاورزی 16 لغایت 17 ژانویه 2020 برلین – آلمان

گردهمائی  جهانی غذا و کشاورزی 16 لغایت 17 ژانویه 2020 برلین – آلمان

گردهمائی  جهانی غذا و کشاورزی GFFA  با عنوان “غذا برای همه! – تجارت برای تغذیه ایمن ، متنوع و پایدار ” از 16 – 17 ژانویه 2020 در طول هفته بین المللی سبز (IGW) در  شهر برلین برگزار می گردد. بیشتر