یه دعوت خانم میرا ضاهر سفیر لبنان در ایتالیا از  آقای دکتر عمادی به عنوان نماینده دائم کشورمان  در سازمان های بین المللی مستقر در رم و ریاست وی بر کمیته کشاورزی فائو ،   روز جاری نماینده کشورمان با آقای حسن اللقيس وزیر کشاورزی  کشور لبنان در مقر فائو در رم دیدار نمودند. در این دیدار طرفین ضمن اشاره  به سابفه طولانی همکاری بین دو کشور  ،  در زمینه توسعه  همکاری  ها در بخش های مختلف کشاورزی از جمله آبزی پروری ، آفت کش ها ، بیماری دام و کمبود آب و غیره گفتگو نمودند . در این راستا  طرف مقابل خواستار بهر ه گیری از  تجارب و توانمندی های کشورمان در زمینه های  مورد نیاز در لبنان گردید. در این دیدار مشکل حضور پناهندگان سوریه ای در لبنان و وضعیت مشابه در هر دو کشور   و اثرات منفی ناشی از   آن بر  بخش کشاورزی  نیز مطرح و  درخواست مشترک کشورهای دارای  این مشکل برای ارائه درخواست مشترک  جهت حمایت بیشتر از سوی سازمان های بین المللی پیشنهاد گردید.

علاوه بر این آقای دکتر  عمادی ضمن  پیشنهاد  بهر ه گیری از فائو به عنوان پلت فرمی برای  توسعه همکاری های بین دو کشور  بر لزوم بهره گیری از همکاری های سه جانبه و   جنوب جنوب با مشارکت کشور چین در زمینه  اولویت های دو کشور  تاکید نمودند.