بر اساس دعوت رسمی به عمل آمده توسط  آقای بارتا پتر وزیر‌کشاورزی مجارستان از   آقای دکتر عمادی به عنوان رئیس کمیته کشاورزی فائو ، ایشان ضمن بازدید از  هفتادو نهمین نمایشگاه ملی غذا و کشاورزی بوداپست  که از تاریخ 26 لغایت 29 سپتامبر در برگزار گردید  با ایشان و سایر مقامات این کشور ملاقات  نمود.

بازدید  نمایشگاه ملی  غذا و کشاورزی   OMEK  در بوداپستهفتادو دومین نمایشگاه غذا و کشاورزی بوداپست  با  حضور 950 غرفه دار و 100 هزار بازدید کننده در محل نمایشگاه های دائمی HUNGEXPO  بوداپست برگزار گردید. این نمایشگاه دو سالانه دارای سنت های غنی  و بیش از صد سال سابقه  و یکی ازبزرگترین و قدیمی ترین رویداد های کشاورزی کشور مجارستان  در مباحث کشاورزی و مواد غذایی است و یکی از بزرگترین نمایشگاه ها در این ناحیه از اروپاست. در سالجاری کشور مراکش بعنوان کشور میهمان در نمایشگاه شرکت کرده و توانمندی‌های خود را عرضه نمود. ضمنا دکتر محمد صدیقی معاون وزیر کشاورزی مراکش نیز بعنوان نماینده این کشور در مراسم افتتاحیه شرکت و‌سخنرانی نمودند.