آقای دکتر عمادی  بر اساس دعوت به عمل از سوی آقای تسرندورج سفیر و نماینده دائم کشور  مغولستان در سازمان های بین المللی مستقر  در رم  از وی به عنوان رئیس کمیته کشاورزی فائو  روز جاری  با آقای اولان چولتم  وزیر غذا ، کشاورزی و صنایع سبک مغولستان در حاشیه چهل و سومین نشست شورای حکام صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (ایفاد) که در مقر فائو در رم  برگزار گردید دیدار نمود. در این دیدار پیشنهاد دولت مغولستان برای نامگذاری سال بین المللی مراتع و مرتع داران  مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و با توجه به اهمیت مراتع و عشایر در مدیریت منابع طبیعی برای جمهوری اسلامی  ایران  حمایت کشورمان از  این نامگذاری  که قبلا بطور رسمی به این کشور اعلام شده مجدد مورد تاکید قرار گرفت.