در  حاشیه هفتادو دومین نشست کمیته مسائل کالای  که  از 4 لغایت 6 مهر ماه در مقر فائو در حال برگزاری می باشد ، راه اندازی دوره  آموزشی جدید موجود در مرکز آموزش الکترونیکی فائو    FAO e learning centre  تحت عنوان “بازرگانی ، بازارها و سرمایه گذاری ها ”  به اطلاع حضار رسید. این دوره آموزشی از طریق ورود به  سایت فائو به آدرس www.fao.org/elearning   و  کلیک روی دوره مذکور و سپس ثبت نام و ورود با استفاده از نامه کاربری و رمز ورود  بطور رایگان  از سوی همگان قابل بهره برداری بوده مباحث ذیل می پردازد:

چگونه برای طرح سرمایه گذاری روستایی برنامه ریزی کنیم
بازارها و امنیت غذایی و تغذیه
استراتژی  رفع ناپایداری قیمت
ارتباط بین تجارت، امنیت غذایی و تغذیه
نقش سیاست های کشاورزی و تجاری در حمایت از امنیت غذایی
هماهنگ سازی سیاست های توسعه تجارت و کشاورزی
مفاد اصلی موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی مربوط به کشاورزی

برای ورود به بخش مربوطه اینجا کلیک کنید