روز جهانی زنبور

روز جهانی زنبور

برای اینکه بتوانیم جمعیت رو به رشد جهان را تغذیه کنیم ، ما به مواد غذایی بیشتری نیاز داریم که باید متنوع ، متعادل و با کیفیت خوب باشد تا از  پیشرفت و رفاه بشر اطمینان حاصل شود. زنبورها به دلیل نقش خود در تهیه مواد غذایی باکیفیت (عسل ، ژل رویال و گرده) و سایر محصولات مورد استفاده در مراقبت های بهداشتی و سایر بخش ها (موم زنبور عسل ، پروپولیس ، زهر زنبور عسل) مشهور هستند. اما کار زنبورها خیلی بیشتر از آن است! بیشترین سهم زنبورها و سایر گرده افشانها ، گرده افشانی تقریبا سه چهارم از گیاهانی است که 90٪ از غذاهای جهان را تولید می کنند. یک سوم از تولید مواد غذایی جهان به زنبورها بستگی دارد ، یعنی هر سوم قاشق غذاخوری به گرده افشانی بستگی دارد.  این در حالیست که گرده‌افشان‌ها که نقش حیاتی در ادامه زنجیره غذا دارند، بیش از همیشه در خطر انقراض هستند، پنج مورد زیر از جمله دلایلی است  که چرا باید از گرده‌افشان‌ها محافظت کنیم

1- به گرده افشانی 75 درصد محصولات کشاورزی تهیه کنند میوه و دانه کمک می کند

2- تنوع ریستی را افزایش می دهد

3- تولید مواد غذایی را افزایش می دهد

4- مود غذایی سرشار از ریز مغذی های را تولید می کند

5- موجب حفظ اکوسیستم می شود