به مناسبت روز جهانی ماهیگیری روز جاری 30 آبانماه رویداد ویژه ای با همکاری نمایندگی واتیکان و سازمان فائو در مقر این سازمان تحت عنوان  “حقوق کارگری حقوق بشر است: همکاری برای اطمینان از حقوق ماهیگیران و تقویت مبارزه با قاچاق و کار اجباری در بخش ماهیگیری” برگزار گردید. برای برای مشاهده ویدیویی نشست اینجا کلیک کنید.