روز جهانی غذا – افزایش شمار گرسنگان جهان و نا امیدی از تلاشِ جهانی

روز جهانی غذا – افزایش شمار گرسنگان جهان و نا امیدی از تلاشِ جهانی

سی و نهمین مراسم ” روز جهانی غذا ”  امروز 24 مهر ماه ( 16 اکتبر 2019) بطور همزمان با برگزاری چهل و ششمین نشست کمیته  امنیت جهانی غذا ( 22 لغایت 26  مهر ماه) در مقر فائو  با حضور کشورهای عضو برگزار گردید. روز جهانی غذای امسال  بر آگاه سازی  و اطلاع رسانی از اهمیت رژیم غذایی سالم تاکید داشته، تحت عنوان “عملکرد ما آینده ما است. نظام های غذایی سالم برای جهانی عاری از گرسنگی “ برگزارشد. در افتتاحیه مراسم علاوه بر جوزپه کونته نخست وزیر  ایتالیا ، مدیرکل فائو سخنرانی  نمود. روز جهانی غذا در شرایطی برگزار می شود که بر اساس آخرین گزارش کمیته امنیت جهانی غذا CFS، تعداد افراد گرسنه در جهان به ۸۲۱ میلیون نفر و تعداد افرادی که به نوعی دچار سؤ تغذیه هستند به دو‌میلیارد نفر رسیده است. پس از سالها که شاهد کاهش تعداد گرسنگان بودیم، این ارقام نشانگر روند افزایشی است و پیش بینی افق آینده نیز هراسناک تر است. بر اساس آخرین گزارش ارائه شده در اجلاس سپتامبر گذشته سازمان ملل نیز با توجه به بحران‌های فزاینده سیاسی و تغییرات اقلیمی، سطح مبارزه با گرسنگی با تاخیر جدی روبروست و اگر اقدامی عاجل و جهانی انجام نگیرد، تعداد گرسنگان و مبتلا به سؤ تغذیه از این میزان هم بیشتر و وارد چرخه بحران خواهد شد.
بهمین دلیل پیشنهاد برگذاری “نشست جهانی سیستم غذا”World Summit on Food Systems. در سال ۲۰۲۱ از سوی دبیر کل سازمان ملل پیشنهاد شده تا در سطح جهانی و بصورت همه جانبه به این مقوله و راههای مواجهه با آن پرداخته شود.
نتایج اقداماتی که تاکنون توسط مجامع بین‌المللی و ‌دولت‌ها جهت مبارزه با گرسنگی انجام شده ‌در مقایسه با روند فزاینده تنش‌ها و تعارضات منطقه ای و تغییرات اقلیمی -که ریشه اصلی این مشکل میباشد- بصورت محدود، پراکنده و کم اثر بوده است.
بدون یک تصمیم جهانی و اراده قوی سیاسی در سطح بین‌المللی و اقدام عملی در سطح ملی توسط دولت‌ها در جهت رفع عوامل گرسنگی و‌سؤ تغذیه شاهد هیچ تغییر جدی در این مسیر نخواهیم بود.
سازمان ملل بطورعام و سازمان خوار ‌‌بار جهانی (فائو) بصورت خاص نقش اصلی در تقویت و جلب همکاری های بین المللی دارند تا با این تهدیدات مقابله کرده و از وقوع گرسنگی بصورت گسترده تر جلوگیری کنند. بدیهی است که ادامه روند کنونی و ادامه اقدامات معمول بهیچ وجه کافی نخواهد بود در حالی که در سطح جهانی منازعات امنیتی ، سیاسی ‌و تحریم‌های یکسویه تجاری حداقل بر هفتاد کشور جهان اعمال شده و در حال افزایش است. برای تمامی کشورهای جهان این یک واقعیت تلخ است که تا چندکشور منافع ملی خود را بعنوان نظم اقتصادی و امنیتی جهانی به مابقی کشورها دیکته کنند و همان دولت‌ها تفاهمات محیط زیستی جهانی را جهت کاهش پدیده گلخانه ای زیر پا گذاشته و اساسا گرم شدن زمین را به زیر سئوال میبرند راه حل اصولی جهت رفع معضل گرسنگی وجود نخواهد داشت. کشورهایی که با مداخله نظامی در کشورها زمینه مهاجرتهای ملیونی و‌سیل پناهندگانی را ایجاد مینمایند‌ و خود حاضر به پذیرش آنها حتی بر اساس اصول بشر دوستانه هم نیستند. مهاجرانی که خود و کودکانشان اصلی ترین گروه جمعیتی گرسنگان ‌‌مبتلایان به سؤ تغذیه هستند. منازعات تجاری و تحریم‌های یکسویه از عوامل اصلی افزایش شمار گرسنگان جهان هستند که حتی اشاره و بیان و انعکاس آن در اعلامیه سازمانهای بین المللی امری سیاسی و‌مزموم تلقی شده ‌و حتی سازمان ملل هم در قبال آن مقاومت می‌کنند. همکنون سئوال اینجاست که چگونه درچنین شرایطی که حتی بیان مشکل و‌ریشه های اصلی آن به یک تابو‌ تبدیل شده است، توافق جهانی و همت سیاسی جهت رفع این معضل بوقوع خواهد پیوست؟ و آیا نشستهای جدید و‌کنفرانسهای جهانی که با هزینه عظیم مردم برگذار می‌شود در چنین شرایطی می‌تواند کوچکترین کمک به ریشه یابی و حل این مشکل اساسی جهانی بنماید؟

دکتر محمد حسین عمادی
نماینده دائم ج.ا. ایران در سازمان فائو