روز همکاری های جنوب جنوب سازمان ملل متحد

روز همکاری های جنوب جنوب سازمان ملل متحد

رویداد روز همکاری های جنوب – جنوب سازمان های بین المللی مستقر در رم  تحت عنوان ” در نیل به اهداف توسعه پایدار کسی را پشت سر  رها نکنیم ”  روز جاری  توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) ، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی ( ایفاد )   و برنامه جهانی غذه و در مقر برنامه جهانی غذا در رم برگزار شد. معاون رئیس  هیات اجرائی برنامه جهانی غذا  و  معاون مدیرکل فائو در بخش برنامه  همکاری های  فنی در  سخنرانی  افتتاحیه نشست  ضمن تشریح نقش همکاری های جنوب جنوب و سه جانبه در نیل به اهداف توسعه پایدار    چالش های پیشرو برای جلوگیری از  پشت سر رها کردن کسی در نیل به  این اهداف را بیان نمودند. سپس سفیر و نماینده دائم کشور آرژانتین در خصوص نتایج دومین نشست بلند پایه  همکاری های  جنوب جنوب  که در بئونس آیرس آرژانتین برگزار شد سخنرانی نمود. در ادامه نشست  نمایندگان کشورهای چین ،  اکوادر ،  مصر ،  سری لانکا  تجارب ، فرصت ها و چالش های کشورهای متبوع خود در زمینه همکاری های جنوب جنوب و سه جانبه  به نشست ارائه نموده  بیشتر

برای دسترسی به کلیه اسناد نشست اینجا کلیک کنید