رویداد روز همکاری های جنوب – جنوب سازمان های بین المللی مستقر در رم  تحت عنوان ” در نیل به اهداف توسعه پایدار کسی را پشت سر  رها نکنیم ”  روز جاری  توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) ، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی ( ایفاد )   و برنامه جهانی غذا و در مقر این برنامه در رم برگزار شد.

 آقای دکتر در حاشیه  این مراسم با خانم امینه محمد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار  و ضمن تشکر و تقدیر از همکاری های برنامه  جهانی غذا در جمهوری اسلامی ایران به  بر لزوم تقویت  همکاری  بین آژانس های بین المللی مستقر در رم تاکید نمود.

معاون رئیس  هیات اجرائی برنامه جهانی غذا  و  معاون مدیرکل فائو در بخش برنامه  همکاری های  فنی در  سخنرانی  افتتاحیه نشست  ضمن تشریح نقش همکاری های جنوب جنوب و سه جانبه در نیل به اهداف توسعه پایدار    چالش های پیشرو برای جلوگیری از  پشت سر رها کردن کسی در نیل به  این اهداف را بیان نمودند. سپس سفیر و نماینده دائم کشور آرژانتین در خصوص نتایج دومین نشست بلند پایه  همکاری های  جنوب جنوب  که در بئونس آیرس آرژانتین برگزار شد سخنرانی نمود. در ادامه نشست  نمایندگان کشورهای چین ،  اکوادر ،  مصر ،  سری لانکا  تجارب ، فرصت ها و چالش های کشورهای متبوع خود در زمینه همکاری های جنوب جنوب و سه جانبه  به نشست ارائه نموده  بیشتر

برای دسترسی به کلیه اسناد نشست اینجا کلیک کنید