رویداد جانبی تغییر غذا و کشاورزی برای پایان دادن به فقر و گرسنگی روز گذشته در مقر فائو در رم برگزار گردید

این رویداد با هدف افزایش آگاهی از نقش کشاورزی، سیستم های غذایی و استفاده پایدار از  منابع طبیعی  جهت نیل به اهداف شماره یک و دو  توسعه پایدار سال 2030 ،  شناسایی چالش های کلیدی دولت ها، سیاست گذاران و متخصصان در دستیابی به این اهداف ، شناسایی فرصت های مشارکت و  همچنین درخواست از کشورهای عضو برای  تلاش های ملی برای ریشه کن کردن فقر و گرسنگی  از طریق  تقویت کشاورزی و امنیت غذایی برگزار شد و  آقای دکتر عمادی نماینده  جمهوری اسلامی ایران  در سازمان های بین المللی مستقر در رم   یکی از سخنرانان اصلی این رویداد جانبی بود.  بیشتر

 مصاحبه خبرگزار صدا و سیما با آقای دکتر عمادی 

پاورپوینت اطلاعات ارائه ای در رویداد