سخنرانی آقای دکتر عمادی در وبینارچارچوب جهانی کمبود آب در بخش کشاورزی

سخنرانی آقای دکتر عمادی در وبینارچارچوب جهانی کمبود آب در بخش کشاورزی

وبینارچارچوب جهانی با حضور صدها کارشناس بین المللی جهت بررسی مسئله کمبود آب  در بخش کشاورزی  توسط فائو و موسسه بین المللی منابع آب IWMI تحت عنوان: بهبود بهره وری آب – مدیریت پایدار منابع کشاورزی کشاورزی چارچوب جهان کمبود اب در بخش کشاورزی در تاریخ 14 ژوئیه برگزار گردید.

 اولین سخنران این نشست نماینده دایم کشورمان در سازمان فائو و رئیس کمیته راهبردی کشاورزی فائو ، ضمن  بیان اهمیت و  ضرورت مدیریت آب کشاورزی برای دستیابی به امنیت غذایی و حمایت از معیشت و اقتصاد بخصوص در مناطق خشک و‌نیمه خشک جهان و با بر شمردن چالش های موجود در برابر بهبود مدیریت آب در در سه سطح کلان؛ ۱-حاکمیت آب، ۲-مدیریت منابع آب و ۳- بهبود تکنولوژی ذخیره سازی و توزیع در بخش کشاورزی که با مشکلات عدیده ای از جمله تغییرات آب و هوایی ، افزایش جمعیت و الگوهای تولید و مصرف ناپایدار اشاره کرد. دکتر عمادی بر لزوم ارائه پاسخ فوری و هماهنگ با سایر بخش های بهر گیرنده از منابع آب به ویژه در مناطقی که با کمبود آب  مواجه هستند تاکید نمود. با توجه به اینکه بخش کشاورزی بیش از  70 درصد مصرف اب جهانی را به خود اختصاص می دهد ، ضرورت بهبود مدیرت آب در این بخش برای حل چالش جهانی کمبود آب را مورد اشاره قرار داد.

این وبینار ظرفیت ها و محدودیت های موجود در رابطه با اقدامات بهبود بهره وری آب را برای کمک به مدیران برای مقابله با کمبود رو به رشد آب به دلیل تغییرات آب و هوایی را مورد بحث و گفتگو قرار داد و مقاله ای با عنوان “آیا پیشرفت در بهره وری آب می تواند ما را از کمبود جهانی آب نجات دهد؟” در برگیرنده  بررسی های انجام شده ، روشها و رویکردها و توصیه های کلیدی سیاست گذاری  برای ارائه اقدامات متناسب برای تضمین راه حل های مؤثر در مقیاس کامل را برای بازخورد از سوی ذینفعان ارائه نمود.