سخنان مدیرکل فائو در نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل متحدبرای جلوگیری ازعواقب اپیدمی کرونا 19

21 آوریل 2020 ، رم / نیویورک – مدیرکل فائو یک توجیه آنلاین که توسط شورای امنیت سازمان ملل با موضوع “حمایت از غیرنظامیان از گرسنگی ناشی از درگیری” برگزار شد ، بیان کرد:   درگیری ها ، شرایط آب و هوایی ، ملخ های صحرائی ، بحران های اقتصادی و اکنون کوید 19 تعداد فزاینده ای از مردم را در معرض عدم امنیت حاد غذایی قرار داده  و  توسعه و ایجاد صلح و برطرف نمودن دلایل اصلی بروز بحران های جاری مواد غذایی مستلزم اقدامات بشر دوستانه است. وی ضمن تاکید بر عدم امکان نادیده گرفتن تأثیرات کوید 19 بر امنیت غذایی  آسیب پذیرترین  جمعیت جهان ،  بر تلاش فائو برای کمک به کشورهای عضو در جهت برای کاهش ریسک ناشی از این اپیدمی  بر سیستم غذایی و ایجاد بحران جهانی غذا تاکید کرد.بیشتر