سمپوزیوم بین المللی “ماهیگیری پایدار تقویت علم – سیاست ” از تاریخ  18 الی 21 نوامبر 2019  در مقر فائو در رم برگزار می گردد. هدف از این سمپوزیوم شناسایی مسیرهای تقویت تعامل علمی – سیاسی در تولیدات  مدیریت و تجارت شیلاتی ، بر اساس اصولی مستخکم و  پایدار  برای  بهبود  جهانی در این زمینه است.  و مباحث و نتایج این سمپوزیوم ، راه را برای نگرش جدیدی  در روش های ماهیگیری  و پاسخگویی به چالش های  پیشرو برای  رسیدگی و پشتیبانی از روند برنامه ریزی دهه سازمان ملل متحد برای علوم  دریایی برای توسعه پایدار (2021-2030) مورد استفاده قرار  خواهد گرفت.

نتیجه اصلی سمپوزیوم یک سند فنی خواهد بود که خلاصه اطلاعات و مباحث  هر یک از جلسات سمپوزیوم را در بر خواهد گرفت  و به  سی و یکمین نشست کمیته شیلات فائو در ژوئیه سال 2020 ارائه خواهد گردید. این سند شامل اطلاعات کمی در مورد وضعیت پایداری شیلات جهانی و منطقه ای ، نمونه هایی از بهترین شیوه های مدیریت و مشارکت و توصیه هایی در مورد چگونگی پیوند بهتر شواهد و سیاستها برای اطمینان از ماهیگیری پایدار در قرن 21  خواهد بود. بیشتر