سمینار تخصصی بلند پایه سیستم های غذایی بومی  7 نوامبر آغاز به کار کرد. این سمینار سه روزه  در راستای دهه کشاورزی سازمان ملل متحد ( سالهای 2019-2028 )در مقر فائو در رم برگزار می گردد و متخصصین و محقیقن  مناطق مختلف جهت معرفی  اقدامات انجام شده و بحث در خصوص چگونگی بهره گیری از سیستم های غذای بومی برای دستیابی به گرسنگی صفر  را دور هم گرد  آورده است.   معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد فائو  ضمن ارائه پیشینه کهن زندگی  عشایر کشور    افزایش آگاهی نسبت به غذاهای بومی و سیستم های رژیم بومی در چند دهه گذشته  و باور متخصصان تغذیه به دانش بومی و محلی بومیان ایران را به عنوان منبع قابل اعتماد علم تغذیه و کشاورزی برای سیستم های غذایی و کشاورزی مورد اشاره قرار داده  سیستم غذایی بومی عشایر کشور را  تشریح نمود. برای  مشاهده  مستقیم ویدیوی نشست  اینجا کلیک کنید.

خلاصه گزارش روز اول