برگزاری مجازی سی و پنجمین کنفرانس منطقه ای فائو برای آسیا و اقیانوسیه 1 الی 4 سپتامبر2020

برگزاری مجازی سی و پنجمین کنفرانس منطقه ای فائو برای آسیا و اقیانوسیه 1  الی 4 سپتامبر2020

سی و پنجمین کنفرانس منطقه ای فائو برای آسیا و اقیانوسیه (APRC)   که به دلیل اپیدمی جهانی کووید  19 به تعویق افتاده بود براساس تصمیم مدیرکل فائو و پس از مشاوره با  دولت بوتان میزبان این نشست و  نمایندگان این گروه منطقه ای بطور مجازی  از تاریخ 1  لغایت 4 سپتامبر  برگزار می گردد.

در این نشست ضمن اولویت های فعلی ملی و منطقه ای و موضوعات فوری در منطقه  از جمله  تاثیرات کووید 19  ، وضعیت کشاورزی ، مدیریت منابع طبیعی ، ایمنی مواد غذایی و تغذیه  مورد بحث و بررسی قرارخواهد گرفت. علاوه  بر این نمونه هایی از مشارکتها ، نوآوری و فناوریهای دیجیتالی است که به بهبود امنیت غذایی و تغذیه در سراسر منطقه و همچنین سیاستهای منطقه ای و جهانی و مقررات نظارتی کمک می کنند. علاوه بر این  طیف گسترده ای از موضوعات از جمله: وضعیت غذا و کشاورزی در منطقه ،  آماده سازی کشاورزی برای آینده سازنده در صورت کمبود آب ،  ارتقا ماهیگیری  در مقیاس کوچک برای اطمینان از امنیت غذایی و تغذیه در اقیانوس آرام ،  ایجاد سیستم های غذایی پایدار و مقاوم ، استفاده از کشاورزی دیجیتال برای نیل به اهداف توسعه پایدار، آمار و داده های کشاورزی در منطقه ،  وضعیت شیلات ، از جمله بروزرسانی موارد مربوط به ماهیگیری غیرمجاز ، گزارش نشده  ، مقاومت ضد میکروبی و سلامت دام در منطقه ،  کار فائو در زمینه حفاظ نباتات  از جمله به روز رسانی اطلاعات در خصوص کرم برگخوار پاییزه در منطقه از جمله موارد مطروجه در نشست خواهند بود. بیشتر