سی و پنجمین  کنفرانس منطقه ای فائو برای خاور نزدیک و شمال آفریقا  که برگزاری آن از تاریخ 12 لغایت 14 اسفند ماه سال جاری برابر با 2-4 مارس 2020  در شهر مسقط عمان برنامه ریزی شده بود به تعویق افتاده است.

–  شناسایی چالش های اصلی منطقه از جمله ، فرسایش خاک ، کم آبی ، خشکسالی ، تغییرات آب و هوا و… ، ظرفیت سازی برای افزایش تاب آوری جوامع کشاورزی جهت تقویت اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال روستایی ،  اهمیت سیستم های غذایی پایدار  و تغذیه سالم برای پاسخگویی به نیازهای  حاصل از رشد جمعیت شهری  و پاسخگویی به چالش های منطقه ،  تضمین پایداری محیط زیست در شرایط  کمبود آب و تغییرات آب و هوایی

– تعهدات منطقه در زمینه مدیریت آفت سوسک سرخرطومی حنایی نخل (Red Palm Weevil) ، سال بین المللی بهداشت گیاهی  2020 ، دهه کشاورزی خانوادگی سازمان ملل متحد ، نوآوری بخش کشاورزی برای نیل به اهداف توسعه پایدار  و ابتکار عمل دست در دست:  برای نیل به رفع گرسنگی و فقر در منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا

– برنامه چند سالانه کار  و اولویت های  فائو در منطقه  که برای دوسال آتی

از جمله موارد مهم دستور کار  کنفرانس امسال می باشند. بیشتر