چهار دهمین کنفرانس کنوانسیون مقابله با بیابان زائی از تاریخ 2 الی 13 سپتامبر 2019 در دهلی نو در هند برگزاری گردید. حدود 9000 شرکت کننده از سراسر جهان در کنفرانس شرکت کردند. طرف های  کنوانسیون  اقدامات دو سال آتی و بعد از آن  را   جهت حرکت به سوی توسعه پایدار مورد بحث و بررسی قرار دادند.تحت ایتم 3 دستور کار نشست  موضوعات مهم مورد توجه برای کشورمان  در خصوص   اقدام موثر کنوانسیون در سطوح ملی ، منطقه ای و  پیگیری چارچوب های سیاست گذاری در زمینه های خشکسالی ،  طوفان شن و  ریزگرده ها ، مالیکت اراضی  مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

کنفرانس در تاریخ 13 سپتامبر 2019 پس از ده روز نشست  ، 11 نشست در سطح عالی ، 30 کمیته و بیش از 170 جلسه توسط دست اندرکارن ، 44 نمایشگاه و 126 رویداد جانبی به پایان رسید. در این کنفرانس بیانه دهلی به تصویب رسید که در آن طرف های کنوانسیون در خصوصا  طیف وسیعی از موضوعات ، از جمله جنسیت و بهداشت ، ترمیم اکوسیستم ، اقدام در مورد تغییرات آب و هوایی ، تعامل بخش خصوصی ، ابتکار عمل صلح جنگل و بازسازی پنج میلیون هکتار از اراضی تخریب شده در هند  متعهد گردیدند.

UNCCD COP14 در خصوص 36 مورد از تصمیمات به منظور تقویت و تشریح اقدامات بیشتر در زمینه  دستیابی به اهداف کنوانسیون برای  دوره  2018-2030 توافق نمود.

   برای دسترسی گزارش کامل نشست و اسناد  مربوط به نتایج نشست اینجا کلیک کنید