مجمع سالیانه فدارسیون بین المللی خوراک دام   با حضور جناب آقای دکتر مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام ، طیور و آبزیان کشور  و نمایندگان سایر کشورهای عضو  برگزار گردید. در این نشست  دو روزه  آقای دکتر  موافق قدیری  دستاوردهای صنعت خوراک دام کشور  به بعنوان هجدهمین کشور تولید کننده  خوراک دام  در جهان را به نشست ارائه دادند.  این نشست کارشناسان فائو و اعضای فدراسیون بین المللی صنعت خوراک دام  می باشد و با هدف تقویت همکاری های فی مابین  در  زمینه مسائل مشترک  از جمله مهار نمودن مقاومت ضد میکروبی (AMR)، حصول اطمینان از استفاده پایدار از منابع و توسعه ظرفیت  برای ایمنی خوراک دام برگزار می گردد. همکاری قوی بین سازمان غذا و مواد غذایی بین المللی فدراسیون (IFIF) نشانگر  موفقیت همکاری بخش دولتی و خصوصی برای رسیدگی به مسائل غذا و زنجیره غذایی است. بخش خوراک دام و  دامداری نقش مهمی را در مواجهه با مسائل  موجود جهانی  مرتبط با غذا و کشاورزی ایفا می کنند و تولید کنندگان خوراک دام می توانند به ایجاد مسئولیت و تولید پایدار محصولات ایمن که سلامت انسان، حیوان و محیط زیست  را تضمین می کنند کمک نمایند.

برای مشاهده مصاحبه  خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ایرانا با آقای دکتر قدیری اینجاکلیک کنید