ملاقات دو جانبه با مدیرکل منتخب فائو از کشور چین

ملاقات دو جانبه با مدیرکل منتخب فائو از کشور چین

آقای دکتر عمادی نماینده کشورمان در فائو در ملاقات دیروز با کاندیدای منتخب چین دکتر چو پیام تبریک دولت  جمهوری اسلامی ایران و وزیر محترم جهاد کشاورزی را به ایشان ابلاغ شد و بعنوان اصلی ترین کشور حامی ایشان در فرآیند انتخابات مراتب حمایت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و‌ دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران مجددا اعلام گردید و از ایشان دعوت  شد در اولین فرصت ممکن به کشورمان سفر نمایند. در ادامه درخواست‌های ایران در زمینه حمایت بیشتر فائو از کمکهای فنی به کشورمان و‌موارد مورد نیاز کشور مطرح گردید.  دکتر چو دونگهی نیز ضمن تشکر از ایران بعنوان یکی از مهم‌ترین حامیان ایشان در فرآیند انتخابات ضمن تشکر  از تبریکات  و تجدید روابط دوستانه قول داد در اولین فرصت پس از بدست گیری مدیریت فائو، ‌به ایران سفر ‌‌نموده و زمینه های تقویت روابط ‌ و حمایت‌های فائو به کشورمان را بررسی و ‌پیگیری نماید. ایشان از نماینده کشورمان که ریاست کمیته فنی و عضویت کمیته برنامه ریزی فائو را برعهده دارد خواست تا ایشان را  در مدیریت بهتر ‌و کارشناسانه و فنی فائو راهنمایی و حمایت نمایند.