آقای دکتر عمادی نماینده کشورمان نزد سازمان های بین المللی مستقر  در رم  روز جاری با وزیر کشاورزی سویس در رم قبل از سفر رسمی ایشان در راس هیاتی به  جمهوری اسلامی ایران دیدار نمود. در این جلسه ملاقات یکساعته ایشان شرحی از ترکیب و هدف از ماموریت هیات اعزامی را بیان نمودند  و علاوه بر این  زمینه های بالقوه همکاری فی مابین در بخش کشاورزی و غذا و همجنین شیوه  همکاری سه جانبه از طریق سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  و اتحادیه اروپا و توسعه مناسبات فنی و‌کارشناسی کشاورزی دو‌جانبه ‌ و چند جانبه   مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.  در این‌جلسه سفیر کشور سویس در فائو  نیز حضور داشت.