در نشستی  که در تاریخ  18 فرودین ماه   از طریق ویدیویی برگزار گردید  اقدامات این برنامه برای ادامه فعالیت و تقویت  کمک رسانی در سطح جهانی به حاضرین ارائه گردید. در ایت نشست ابتدا  در خصوص وضعیت موجود و تاثیرات  اپیدمی اطلاعات ذیل ارائه شد :

  • بر اساس اطلاعات ارائه ای در نشست برنامه جهانی غذا در ارتباط با  اپیدمی جهانی کرونا ویروس ، این ایپدمی بدترین بحران جهانی از جنگ جهانی دوم  تا کنون  محسوب می شود و مواجهه با آن نیاز مند هماهنگی جهانی است.
  • در تاریخ 6 آوریل 2020 ، تعداد مبتلایان به این ویروس در سراسر جهان   بیش از 1،270،000  بوده  و تقریباً  کلیه کشورهایی که برنامه جهانی غذا در آنها فعالیت دارد تحت تأثیر این اپیدمی قرار دارند.
  • با آغاز تعطیلی مدارس 12 میلیون کودک در 51 کشور جهان  که  تحت پوشش برنامه تغذیه مدارس برنامه جهانی غذا  قرار داشتند دیگر نتوانسته اند از وعده های غذایی مدارس بهره مند گردند.
  • زنجیره های عرضه کمک بشر دوستانه در معرض خطر هستند که  این امر از مسدود شدن مرزها و   صادرات مواد غذایی، افزایش قیمت محصولات غذایی اساسی، مختل شدن صنایع تولیدی ، کاهش دسترسی به نیروی کار  و دسترسی به منابع ویژه مواد غذایی مغذی  ناشی گردیده است
  • وضعیت نامنی غذایی در بسیاری از کشورها خاصه در کشورهایی که به فصل طوفان های موسمی و عدم براشت محصول نزدیک می شوند بحرانی است.

براساس اطلاعات ارائه ای در نشست طرح برنامه جهانی غذا  برای مواجه با کرونا ویروس در سه هدف زیر خلاصه می شود:

  • حمایت و حفظ   کار و اقدامات برنامه چهانی غذا
  • میسر نمودن سلامت جهانی و تداوم پاسخ های بشردوستانه
  • ردیابی تاثیرات و اطلاع رسانی از روند تصمیم گیری ها

بر اساس اطلاعات ارائه شده به نشست به منظور ارائه کمک های نقدی و غذایی پیش بینی شده از قبل WFP  و همچنین پشتیبانی از کلیه عملیات و اقدامات این برنامه در جهان،  سازمان مذکور  درخواست دریافت 1.9  میلیارد دلار  بصورت فوری را دارد که می بایست  زودتر از  موعد پیش بینی شده در برنامه کاری دریافت گردند و به معنای یک هزینه اضافی  برای میزان پیش بینی شده در برنامه کاری سازمان  نبوده ، بلکه تلاش برای جلو افتادن زمان دریافت آن  زودتر موعد پیش بینی شده می باشد. در همین راستا برنامه جهانی غذا نیاز WFP  به دریافت خیلی فوری  350 میلیون دلار از مبلغ مذکور برای ارائه خدمات متداول و معمول برنامه ، تضمین  پایش همزمان وضعیت  جهانی، تأمین سرمایه گذاری های مهم مورد نیاز برای ارائه خدمات در سراسر جهان را دارد.

حفظ اقدامات و کار برنامه جهانی غذا  در جهان از طریق:

کاهش ریسک  برای تامین کمک های بشر دوستانه ( مواد غذایی و کمک های نقدی ) شامل تامین پیش از موعد  کمک ها، بطور مثال خرید سه ماهه مواد غذایی و کالای ها،  ارسال کمک ها  به کشورهای آسیب پذیر ویا کشورهای همجوار آنها ،  تقویت راهروهای مهم تامین منابع جهت  اطمینان از تداوم جریان  ارائه کمک  و  تامین و  تهیه منابع در سطح محلی و بخش خصوصی

تطابق سازوکار های ارائه کمک و تحویل کالا و  مواد غذایی با شرایط  جدید از جمله پیش بینی  جایگزین نمودن نحوه ارائه کمک های غذایی و نقدی به عنوان مثال ارائه جیره خانگی  مواد غذایی به جای وعده های غذایی در مدرسه ، کاهش تراکم در مراکز توزیع و فروشگاه های خرده فروشی ، اقدام برای کاهش ریسک برای سلامت افراد به عنوان مثال ایجاد ایستگاه های شستشوی دست و کمپین های اطلاع  رسانی ،

تطبیق رویکردهای مبتنی بر بازار:  انعطاف پذیری در نحوه ارائه کمک و جابجایی از یک روش  به روش دیگر (غذا ، کوپن های نقدی) ، تغییر سبد های سهمیه ای، همکاری با شرکا برای حفظ موجودی کالا، گسترش پایگاه های آنلاین (فروشگاه های الکترونیکی) و یافتن سایر راه های توزیع کالا

پاسخ به نیازهای نوظهور : از طریق اولویت بندی اقدامات ،  کار با دولتها و شرکا برای آمادگی برای هر گومه اقدام در صورت لزوم ، ایجاد آمادگی برای حمایت از گروه های جدید مردم که درچار نا امنی غذایی  می گردند،  ایجاد یک پایگاه برای پایش همزمان  هر گونه تغییر در وضعیت امنیت غذایی  و شاخص های سلامتی و عملکرد بازار در کشورهای آسیب پذیر

 لازم به ذکر است که  از اولویت های مد نظر قرار داده شده در برنامه های  WFP ، حفظ کمک های ضروری غذایی و تغذیه ای، حمایت از کودکان در دوره  تعطیلی مدارس ،  پاسخ به نیازهای نوظهور  جامعه  و ،  بکارگیری رویکردهای افزایش حمایت اجتماعی می باشد.

 در ارتبا ط با  تامین مالی  اقدامات ضروری  برنامه جهانی غذا در سطح  جهان این برنامه  در تلاش است   جهت سرعت بخشیدن به اقدامات مهم و ضروری خود پروسه  تایید تامین و حمایت مالی سرعت بخشد و نسبت به  تسریع  و سازده سازی  فرآیندهای تأمین اعتبار برای توافق نامه ها  و  تخصیص بودجه اضافی  برای پاسخ  به کرونا ویروس  و بهینه سازی  تامین مالی با استفاده از ابزارهای مالی موجود  اقدام نماید. بیشتر