در نشست  رسمی ماه ژوئیه هیات اجرائی برنامه جهانی غذا (WFP) برنامه ها و پروژه های این سازمان در کشورهای جهان  مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو لیست B هیات اجرائی در جلسات  مربوطه شرکت نمود. متعاقب شیوع اپیدمی جهانی کوید  19  در این برنامه های جاری برنامه جهانی غذا در سطح  کشوری و بودجه های مربوطه  مورد بازنگری و افزایش بودجه آنها  مورد بررسی و  جهت تصویب مجدد توسط هیات اجرائی  ارائه شد که برنامه راهبردی سه ساله کشوری (ICSP) برای جمهوری اسلامی ایران  نیز از آن جمله بود که مورد  بررسی و در نهایت به تصویب رسید.  برنامه جهانی غذا بازوی عملیاتی سازمان ملل متحد در مقابله با گرسنگی در جهان بوده و  یکی از بزرگترین تشکیلات بشردوستانه در سطح جهان است که بنا به وظیفه در مواقع اضطراری برای نجات زندگی جنگ زدگان و آسیب دیده گان ناشی از کشمکش های داخلی و بلایای طبیعی بسرعت وارد عمل می شود . ارگان اجرائی برنامه جهانی غذا ،  هیات اجرائی متشکل از 36 کشور (از جمله کشورمان)  از  194 کشور عضو فائو می باشد.