نشست مجازی مشاوره فنی منطقه ای فائو برای منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا  در تاریخ های  11 ، 12 ، 25 تیر  و 2 مرداد ماه سال جاری (1 ، 2، 15 و 23 ژوئیه 2020 میلادی)  برگزاری با حضور کشور های منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این نشست در انتظار برگزاری سی و پنجمین کنفرانس منطقه ای فائو (NERC) و برای گفتگو و تبادل نظر در خصوص تاثیرات اپیدمی کوید 19 برکشاورزی و امنیت غذایی منطقه و بررسی چگونگی کاهش این تاثیرات ازطریق مشارکت  کشورهای عضو ، فائو و نهادهای مربوطه  برگزار شد و  ضمن مروری بر تجارب جهانی و منطقه ای  تاثیرات شیوع ویروس کووید ۱۹ بر  زنجیره ارزش و عرضه غذا و کشاورزان خرده پا و کوچک مقیاس تاثیرگذار و چالش­های مهم و توصیه­ هایی مدیریت  این بحران موجود را مورد بررسی قرار داد. بیشتر