نشست مرتعداران و معضل کوچ  روز جاری در حاشیه چهل و ششمین نشست کمیته امنیت جهانی غذا  روز جاری در محل فائو گردید. این نشست  در پاسخ به  این سوال که  چرا سیاست ها باید از  مسئله کوچ  مرتعداران در حوزه  تحولات روستایی ، ناامنی در حال رشد و عدم دسترسی به منابع  حمایت نمایند؟  برگزار گردید و  هدف نشست به اشتراک گذاری دانش  ، تجربیات ، سیاست ها ، قانونگذاری و حاکمیت مرتعداران کوچ نشین بود.

در حالی که حتی  دامداران  نسبت به موضوعاتی همچون  رفاه دام ابراز نگرانی  می کنند سیستم تولید مرتعی با چالش های اساسی مواجه است  و کوچ محدود ، دسترسی به منابع و تغییرات آب و هوا  معیشت آنها  را به خطر می اندازد. افزایش جمعیت ، دگرگونی روستاها و قطع مسیرهای کوچ ، منجر به کاهش زمین های  مورد دسترس  برای چرا و دسترسی محدود به منابع حیاتی همانند علوفه ، آب و مراقبت های بهداشتی شده است.  از این رو لزوم مشارکت متقابل و مفید برای حمایت از کوچ  ،چرای و رفاه  دام  احشام ضروری است و  می تواند به کاهش تأثیرات ناشی از چالش های اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی به ویژه در  دوره بحران کمک نماید.

براساس دعوت به عمل آمده آقای دکتر عمادی به عنوان  نماینده کشورمان در این  نشست جانبی  که در قالب یک میزگرد تعاملی برگزار  گردید  ضمن حضور  سخنرانی نمود. (دانلود متن سخنرانی )   و در ادامه  ، پانلیست ها به عنوان نمایندگان  نهادهای مختلف ذیربط ، در مورد موضوعات مربوط به کوچ و قوانین مربوط به چرا در مراتع  ، سیاست های رفاه  و  مدیریت احشام ، از آفریقای شرقی تا ساحل آفریقا ، اسپانیا و منطقه مدیترانه بحث و گفتگو نمودند. بیشتر