نشست سالانه هیات اجرائی برنامه جهانی غذا (WFP)   از تاریخ 20  لغایت 24 خرداد ماه با حضور جمهوری اسلامی ایران  که از ابتدای سال جاری میلادی عضو رسمی آن می باشد و  همچنین حضور مقامات سیاسی جهان در رم  برگزار شد . در این نشست نماینده کشورمان طی سخنرانی در قالب سئوال از رئیس   هیات اجرائی WFP  ،  موارد ذیل را  مطرح گردید:

  • طرح موضوع تحریم های اقتصادی به عنوان یک عامل تضعیف کننده امنیت غذایی و افزایش فقر و گرسنگی و لزوم توجه برنامه جهانی غذا به این موضوع به عنوان یک تهدید بین المللی
  • طرح موضوع پناهندگان افغانی در ایران که در نتیجه جنگ سرد و درگیری ابرقدرت ها بوجود آمده و پس از گذشت چهل سال هنوز اقدام موثر و استراتژی مشخصی برای حمایت فراگیر و بلند مدت از سوی سازمان ملل متحد و برنامه جهانی غذا برای ساماندهی آن ارائه نگردیده است.