اجلاس پارلمانی جهانی مقابله با گرسنگی و سوء تغذیه روز گذشته 29 اکتبر در  شهر مادرید  (مجلس سنا و کنگره) آغاز به کار کرد. مدیرکل فائو ضمن سخنرانی در افتتاحیه  نشست نمایندگان مجلس  از سراسر جهان  را به حمایت سیاسی از طریق قرار دادن  امنیت غذایی و تغذیه در دستور کار سیاست گذاری ها  دعوت نمود. این اجلاس دو روزه حاصل ابتکار مشترک پارلمان اسپانیا، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) و جبهه پارلمانی آمریکای لاتین و  کارائیب علیه گرسنگی  می باشد که  جلب  حمایت سیاسی برای دستیابی به  هدف شماره 2 توسعه پایدار حذف گرسنگی و سوءتغذیه ظرف سال 2030 (SDG2) و ترویج  و تبادل تجربیات فی مابین نمایندگان مجلس از کشورهای مختلف در این زمینه را دنبال می کند.

اجلاس پارلمانی جهانی مقابله با گرسنگی و سوء تغذیه با هدف ارتقاء اراده سیاسی، بیان شده توسط پارلمان، برای دستیابی به هدف شماره 2 توسعه پایدار در سطح بین المللی، به دنبال اهداف خاص ذیل است:

برجسته نمودن و معرفی  نقش سازمان های دولتی و بازیگران اجتماعی (جامعه مدنی، دانشگاه ها، تولیدکنندگان، شرکت ها)  برای رسیدن به یک جهان بدون گرسنگی.
شناسایی و به اشتراک گذاری تجربیات سیاسی، قوانین و شیوه های خوب  و اساسی مبارزه با گرسنگی و سوء تغذیه .
ایجاد شبکه  اتحاد پارلمانی برای کمک بخ دستیابی  هدف حذف گرسنگی و سوء تغذیه  در جهت تعهدات حاصل از کنفرانس بین المللی تغذیه (ICN2) و دهه  اقدام سازمان ملل متحد برای تغذیه  با  اعمال توجه ویژه  به آسیب پذیر ترین اقشار و سرزمین ها. ادامه خبر

 برای مشاهده ویدئوی نشست اینجا کلیک کنید.