نشست گروه ویژه هماهنگی سازمان های بین المللی  برای مهار مقاومت ضد میکروبی با میزبانی جمهوری اسلامی ایران و  کشورسوئد  و  با همکاری فائو  در تاریخ 5 فوریه در مقر فائو برگزار گردید.در نشست مذکور آخرین اطلاعات از اقدامات و توصیه های  گروه مذکور به  نمایندگی های کشور های عضو فائو ارائه گردید و جمهوری اسلامی ایران نیز گزارشی از اقدامات و تجارب خود را به اطلاع کشورهای عضو رساند. در پایان مقرر شد که  نتایج پس از نهائی شدن طی گزارشی برای بررسی كشورهای عضو به هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی  سازمان ملل متحد  در  ماه مه سال 2019  ارائه گردد.