آقای دکتر عمادی از  نمایشگاه بین المللی دامداری کرمونا که  از تاریخ 24 الی 27 اکتبر  در ایتالیابرگزار گردید  دیدار نمود.  این نمایشگاه تخصصی در زمینه دامداری  هر ساله در شمال ایتالیا برگزار می گردد و  فرصتی مناسب برای  ارتباط مستقیم با شرکت های بزرگ کشاورزی می باشد. تاکید اصلی نمایشگاه بر دامداری و فرآوری های لبنی است و یکی از نمایشگاه های اصلی  گاوهای شیری اصیل در اروپا می باشد. در  نمایشگاه امسال  بیش از یکصد بازدید کننده از سراسر جهان علی الخصوص  از کشورهای مدیترانه و آسیای مرگز از جمله هیات چهار نفره ای از بخش خصوصی  جمهوری اسلامی ایران حضور یافتند  بیشتر