نمایشگاه همکاری در توسعه بین الملل – رم 15 الی 17 ماه مه

نمایشگاه  همکاری در توسعه بین الملل – رم  15 الی 17  ماه مه

اولین نمایشگاه همکاری برای توسعه بین المللی (دستور کار سال 2030) با برگزاری سمینارها و کارگاه آموزشی  با همکاری وزارت امور خارجه  ایتالیا ، کمیسیون اروپایی ، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی  و آژانس ایتالیایی مشارکت برای توسعه از تاریخ 15 لغایت 17 ماه مه در نمایشگاه بین المللی رم برگزار می شود. در این نمایشگاه محصولات و خدمات مربوط به  نوآوری و فن آوری  توسط بخش های دولتی ، خصوصی،  نهادهای مالی،  سازمان های بین المللی  در  مساحتی بالغ بر 30 هزار متر مربع  خاصه در بخش زیرساخت ها و سیستم ها از جمله ساختمان سازی و تجهیزات بهداشتی، انرژی،  ICT،  تبدیل مواد اولیه، کشاورزی و آبیاری ، ایمنی و حفاظت از مواد غذایی، لجستیک و حمل و نقل،بهداشت و سلامت،، جلوگیری از فاجعه، آموزش و پرورش و آموزش حرفه ای، پایداری محیط زیست،تجارت عادلانه،کشاورزی و خدمات، صنعتی سازی   برای ترویج پروژه ها و ابتکارات جدید با هدف نیل به توسعه پایدار ارائه خواهد شد.بیشتر