نمایشگاه کشاورزی کلدیرتی از تاریخ 5 الی 7 اکتبر در مزکز شهر رم برگزار گردید در این نمایشگاه که به مساحت 80 هزار متر مربع  در مرکز تاریخی شهر برگزار گردید هزاران تن از تولید کنندگان محصولات غذایی، کشاورزان و دامداران  از بسیاری از استان های ایتالیا محصولات خود را بطور مستقیم به مصرف کنندگان معرفی نمودند.