هفتادو نهمین نمایشگاه ملی غذا و کشاورزی 26 الی 29 سپتامبر بوداپست

هفتادو نهمین نمایشگاه ملی غذا و کشاورزی 26 الی 29 سپتامبر بوداپست

نمایشگاه ملی غذا و کشاورزی مجارستان  از تاریخ  26-29  سپتامبر در بوداپست برگزار می شود. ای نمایشگاه یکی بزرگترین و قدیمی ترین رویداد کشاورزی در  کشور مجارستان است که دارای سنت های غنی و بیش از صد سال تاریخ است. نمایشگاه امسال در بر گیرنده رویدادهای جدید است و برنامه های گسترده تری  نسبت به برنامه  به نمایشگاه پیشین که دو سال پیش برگزار شد ، ارائه خواهد داد. بیشتر