هفتمین نشست مجمع عمومی مشارکت جهانی خاک  (GSP)از تاریخ   15 لغایت 17 خرداد ماه سال 98  ( 5-7 ژوئن 2019)   با حضور نمایندگان کشورهای عضو از جمله  آقای دکتر میرزا وند مدیرکل دفتر امورخاک  در برنامه مشارکت جهانی خاک در مقر فائو در رم برگزار گردید.

 گزارش عملکرد GSP از جمله  دستاوردهای اصلی و چالش های سال های  2018-2019 ، گزارش وضعیت مالی  از جمله تسهیلات خاك سالم، پیشرفت های جدید در همکاری های ملی خاک  ، ارائه  گزارشهای ملی  توسط  نمایندگان کشورهای، گزارش پانل بین الدول فنی خاک ،  انتخاب رئیس و معاون برنامه مشارکت جهانی خاک برای دوره  آتی از جمله موارد مهمی بود که   نیز در طی این نشست سه روزه مطرح  و مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت  مجمع عمومی  ارگان تصمیم گیری مشارکت جهانی خاك است و  جلسه سالانه برای بررسی و اولویت بندی اقدامات  مشارکت جهانی خاک و تسهیل تصمیم گیری  منطقه ای است.. بیشتر