هفتمین نشست مجمع عمومی مشارکت جهانی خاک  (GSP) که از تاریخ   15 لغایت 17 خرداد ماه سال 98  ( 5-7 ژوئن 2019)  در مقر فائو در رم برگزار میگردد.

مجمع عمومی  ارگان تصمیم گیری مشارکت جهانی خاك است و  جلسه سالانه برای بررسی و اولویت بندی اقدامات  مشارکت جهانی خاک و تسهیل تصمیم گیری  منطقه ای است. بیشتر