هفدهمین نشست کمیسیون  منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی  با حضور سفرا و نمایندگان کشورهای عضو  از جمله جمهوری اسلامی ایران   از 18  الی 22 فوریه در مقر فائو در رم برگزار گردید. ابتدا ویلیام ویگمور رئیس هفدهمین کمیسیون منایع ژنتیک برای غذا و کشاورزی جلسه را افتتاح کرد و سپس خانم صمدو ، معاون مدیر کل فائو در بخش آب و هوا و منابع طبیعی  ضمن تاکید بر اهمیت ایجاد پلت فرم تنوع زیستی برای  نهائی سازی استراتژی فعلی کمیسیون برای  جهت دهی به تنوع زیستی، گزارش وضعیت تنوع زیستی جهان برای مواد غذایی و کشاورزی”  ر ا مورد  اشاره قرار داد و  آن را نقطه عطفی  برای  توسعه چارچوب اقدام  جهانی  در زمینه تنوع زیستی برای دوره پس از  2020 نامید.

سپس معاون اجرایی کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) بر نقش تنوع زیستی  در تأمین امنیت غذایی و  ایجاد سیستم های کشاورزی و  غذایی پایدار تاکید کرده ، خاطرنشان شد که ایفای نقش بخش کشاورزی در طراحی چارچوب تنوع زیستی پس از 2020 بسیار ضروری است.

دبیر معاهده بین المللی منابع ژنتیکی گیاهی برای مواد غذایی و کشاورزی (ITPGR)، دستاوردهای برجسته این معاهده، از جمله سیستم چند جانبه (MLS) را بیان نمود و دبیر کیسیون منابع ژنتیک CGRFA نیز  گزارشی از فعالیت های  بین بخشی  کمیسیون را  ارائه نموده بر لزوم  نهایی سازی گزارش  وضعیت  جهانی تنوع زیستی  برای غذا کشاورزی و  پیش نویس گزارش منابع ژنتیک آبزی برای غذا و کشاورزی  تاکید نمود.

ادامه در ارتباط با اقدامات کمیسیون در افزایش آگاهی از نقش منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی برای امنیت غذایی و تغذیه و دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs)؛ دبیر کمیسیون  سند مربوط به کار کمیسیون در این زمینه را که حاوی بخش هایی در مورد آگاهی از نقش GRFA و اهداف توسعه پایدار  یا SDG ها و  مقاله ای پژوهشی در مورد تنوع زیستی برای غذا  و کشاورزی  و امنیت غذایی  (با تجزیه و تحلیل کیفی و کمی از تولید و عرضه مواد غذایی) بود را به نشست ارائه داد. در این بخش  جمهوری اسلامی ایران و کشور برزیل از کمیسیون  درخواست نمودند  تا مقاله پژوهشی  مذکور  قبل از انتشار براساس نظرات بیشتر کشورها  مورد بازبینی قرار گیرد.

ارائه  ملاحظات توجیهی  از ویژگی های متمایزاستفاده از  منابع ژنتیک  در زیر بخش های مختلف با هدف تکمیل  عناصر ABS   و زیر بخش های GRFA ، بهره گیری از اطلاعات  دیجیتالی منابع ژنتیکی  و نقش منابع ژنتیکی  در کاهش تغییرات اقلیمی و تاب اوری بیشتر در مقابل آن  در روز از دیگر مباحث روز اول نشست بودند.

گزارش “وضعیت تنوع زیستی جهان برای مواد غذا و کشاورزی”  در برگیرنده نیازهای و اقدامات احتمالی  در پاسخ به این گزارش  مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و  رئیس نشست نیز بر اهمیت نقش گزارش برای  توسعه چارچوب اقدام  جهانی  در زمینه تنوع زیستی برای دوره پس از  2020  تاکید نمود.  در این بخش اتحادیه اروپا خواستار   مد نظر قرار دادن یافته های گزارش با استراتژی های فائو در زمینه  تنوع زیستی گردید.

منایع ژنتیک آبزی برای غذا و کشاورزی و گزارش وضعیت جهانی مربوطه و گزینه های مورد پیگیری در گزارش ارائه ای،  منابع ژنتیک گیاهی از جمله بررسی اجرای دومین طرح جهانی اقدام در این  زمینه   از دیگر موارد نشست بودند. علاوه بر این مقرر  گردید بحث های مربوط به گزارش وضعیت تنوع زیستی جهان برای غذا و کشاورزی  و دسترسی و اشتراک منافع در بین گروه های غیر رسمی ادامه باید و  پیش نویس تصمیمات مرتبط با  “اطلاعات دیجیتالی متوالی” (DSI) متعاقبا در طی هفته مورد بازنگری قرار گیرد.

در ادامه نشست  نمایندگان کشورهای عضو  موارد مربوط به میکرو ارگانیسم ها و ​​ منابع ژنتیکی بی مهرگان (MIGR) برای غذا و کشاورزی  و همچنین برنامه راهبردی منابع ژنتیک برای غذا و کشاورزی (CGRFA) و همکاری با  ابزارها و سازمان های بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند  که  اهم مباحث به شرح ذیل ارائه   می گردد:

1- بحث در مورد کارهای آتی  در مورد استفاده پایدار وحفاظت از MIGR؛

2 – بحث در مورد پیش نویس طرح راهبردی تجدید نظر شده برای دوره 2018-2027 منابع ژنتیک برای  غذا و کشاورزی   که در این بخش گزارش  پیشرفت کار بازبینی پیش نویس طرح مذکور از جمله برنامه کار چند سالانه (MYPOW) به نشست ارائه شد.

3-  بحث در مورد داده های مربوط به کار کمیسیون ارائه ای توسط ابزار ها و سازمان های  بین المللی از جمله وضعیت تنوع زیستی جهان برای غذا و کشاورزی (SOW-BFA)

علاوه بر این مقرر گردید هیجدهمین نشست کمیسیون  از تاریخ 1الی  5 مارس 2021 در مقر اصلی فائو در رم  با ریاست آقای François Pythoud  ( از کشور سوئیس) برگزارگردد .

در آخرین روز نشست نیز  گزارش  “وضعیت تنوع زیستی جهان برای مواد غذا و کشاورزی”  به نشست ارائه  گردید. این گزارش به عنوان گام اساسی در ارائه تصویری جامع از وضعیت تنوع ریستی و بهره گیری از آن   معرفی گردید و  پایه ای مستحکم برای طرح ریزی اقدامات موثر  جهت نیل به سیستم های غذائی پایدار تر و تاب آور تر بوده و حاصل پنج سال کار بیش از 175 نویسنده  بازرس بوده و براساس تجزیه و تحلیل  انجام شده در 91 کشور  و  بیش از 1300 مقاله تهیه شده است. این گزارش جهانی و مشارکتی یک نقطه عطف در دهه سازمان ملل متحد   در ارتباط باتنوع زیستی  است.

  ویدیوی مصاحبه  صدا و سیما با  آقای دکتر عمادی در زمینه  گزارش  وضعیت تنوع زیستی جهان برای غذا کشاورزی 

بیشتر