وبینار” جلوگیری از تبدیل یک بحران  بهداشتی به یک بحران غذایی ، یادگیری از تجربه  بیماری همه گیر کوید  19 – اول ژوئیه 2020، 14 الی 16.30

وبینار” جلوگیری از تبدیل یک بحران  بهداشتی به یک بحران غذایی ، یادگیری از تجربه  بیماری همه گیر کوید  19  – اول ژوئیه 2020، 14 الی 16.30

وبینارجلوگیری از تبدیل یک بحران  بهداشتی به یک بحران غذایی ، یادگیری از تجربه  بیماری همه گیر کوید  19 “  در تاریخ اول ژوئیه از ساعت 14 لغایت 15.30 به وقت رم ( 16.30 لغایت 18.00 به وقت تهران)  براگزار می گردد و بر اساس دعوت به عمل آمده از سوی فائو آقای دکتر عمادی نیز از سخنرانان این نشست می باشند،  هدف  از این رویداد مجازی ایجاد فضایی مشترک برای فائو و  نمایندگان دنیای  دانشگاهی  و مؤسسات تحقیقاتی برای گفتگو و درک بهتر فرصت های حاصل از مشارکت های فی مابین برای کمک به جلوگیری از تبدیل یک بحران بهداشتی به بحران غذایی  از طریق یادگیری از تجربه آموخته از اپیدمی همه گیرکوید 19 است. دراین نشست رویکردها وروش های جدید مشارکت بین فائو و جامعه دانشگاهی متناسب با شرایط ناشی از بیماری همه گیر و افزایش آمادگی برای مواجهه با  هرگونه فوریت های پزشکی در آینده  مورد کاوش قرار خواهد گرفت.

پیشنه نشست

اطلاعیه نشست  

برای ثبت نام در نشست اینجا کلیک کنید