وبینار کشاورزی در خاک های شور: چالش ها و گسترش فرصت ها

وبینار کشاورزی در خاک های شور: چالش ها و گسترش فرصت ها

این وبینار با حضور بیش از دویست کارشناس و نماینده کشور‌های مختلف جهان در خصوص چالش ها و گسترش فرصت های کشاورزی در خاک های شور در روز جاری بصورت مجازی برگزار گردید و آقای دکتر عمادی نماینده کشورمان براساس دعوت به عمل آمده از سوی مدیر بخش آب و خاک فائو  به عنوان یکی از سخنرانان  در این وبینار شرکت تمودند.

نماینده ایران  گفت: برای مقابله با شوری در فرایند کشاورزی باید ضمن استفاده از اخرین فناوری‌های علمی و پیشرفته از دانش سنتی و مهارت‌های بومی کشاورزان نیز استفاده شود که ایران با داشتن بیش از ۴ هزار سال تاریخ کشاورزی یکی از کشور‌هایی است که می‌تواند مهارت‌ها و تجارب بومی خود را در اختیار دیگر کشور‌ها قرار دهد. وی افزود: این تجارب شامل روش‌های آبیاری، شیوه‌های خاک ورزی و انتخاب گونه‌های مقاوم به شوری است.
این وبینار به فرصت های کشت محصولات زراعی در خاک های شور، پروژه هایی در زنجیره های ارزش هالوفیز در منطقه MENA و اجرای  ابزار پشتیبانی تصمیم گیری (DST :Implementation of a Decision Support Tool) تحت شرایط شوری پرداخت. گسترش کشاورزی در زمین های شور ضمن کاستن فشار بر منابع آب و خاک با کیفیت و استفاده از پساب ها و منابع آبی بی کیفیت ، منابع جدید غذایی ، سوختهای زیستی را  فراهم  می آورد .  ایجاد اشتغال به ویژه  در بین قشرجوان و زنان، کاهش تغییرات آب و هوا و  ترمیم زمین تخریب شده و همچنین  سازگاری با تغییرات آب و هوایی و بهبود تاب آوری از  جمله دست آورد های گسترش کشاورزی در خاک های شور است. بیشتر 

 برای مشاهده مصاحبه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران با آقای دکتر عمادی اینجا کلیک کنید.