وبینار فائو به مناسبت روزجهانی مقابله با صید غیر مجاز و گزارش نشده 5 ژوئن 2020

وبینار فائو به مناسبت روزجهانی مقابله با صید غیر مجاز و گزارش نشده 5 ژوئن 2020

وبینار فائو  بر پیشرفت های حاصله از سوی برخی از کشورها در زمینه صید غیر مجاز و گزارش نشده  تمرکز داشت و  تأثیر COVID-19 در مدیریت شیلات و نقش نوآوری و دیجیتالی شدن را در این زمینه معرفی گردید.بیشتر

در 5 دسامبر سال 2017 ، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را كه توسط فائو در مورد ماهیگیری پایدار پیشنهاد شده بود ، تصویب كرد ، به این ترتیب  5 ژوئن روز جهانی مقابله با ماهیگیری غیرمجاز ، گزارش نشده و كنترل نشده (IUU) را اعلام گردید. نخستین روز بین المللی برای مبارزه با ماهیگیری غیرقانونی ، گزارش نشده و کنترل نشده (IUU) برای اولین بار در تاریخ 5 ژوئن سال 2018  جشن گرفته شد. تاریخ 5 ژوئن به دلیل انتخاب شده است که  تاریحی است که در سال 2016    اولین پیمان بین المللی برای پایان دادن به ماهیگیری غیرقانونی  تحت عنوان توافقنا مه کشورهای صاحب بند است به مرحله اجرا  گذاشته شد. این روز بین المللی فرصتی مهم برای برجسته نمودن تلاش های انجام شده در سطح جهانی ، منطقه ای و ملی برای مقابله با صید غیرقانونی است. فائو از تمام تلاش های کشورهای عضو ، سازمان های بخش ماهیگیری ، سازمان های جامعه مدنی ، صنعت ماهیگیری و گروه های مصرف کننده  برای اطلاع رسانی از  اهمیت مبارزه با ماهیگیری غیرقانونی در این روز بین المللی استقبال نموده است. بیشتر

لینک ثبت نام در نشست