نشست  علمی سمپوزیوم جهانی فرسایش خاک  از تاریخ 15 الی  17 می 2019 در مقر  اصلی فائو در رم، ایتالیا برگزار  شد. فرسایش خاک یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی زمان حاضر اس که به  کاهش بهره وری کشاورزی، تخریب  عملکردهای اصلی اکوسیستم ها، تقویت ریسک  های مربوط به منابع آب وخاک  می گردد و در صورت  شدت منجر به جابجایی جمعیت می شود. سمپوزیوم از آخرین اطلاعات علمی مربوط به مدیریت فرسایش خاک و چارچوب ارزیابی موجود، جلوگیری و کنترل فرسایش خاک برای افزایش امنیت غذایی و خدمات اکوسیستمی را مورد بررسی قرار می دهد.

این سمپوزیوم به طور مشترک توسط سازمان  خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، مشارکت جهانی خاک (GSP)، پانل فنی بین الدول خاک   (ITPS)، کنوانسیون مبارزه با  بیابان زایی (UNCCD-SPI) و آژانس بین المللی انرژی اتمی  FAO / IAEA برای  تکنیک های هسته ای  مورداستفاده در صنایع غذایی و کشاورزی برگزار شد.

سه موضوع محور اصلی سمپوزیوم قرار گرفت:

  • اطلاعات ، ابراز ارزیابی فرسایش خاک : خلاقیت ، ثبات و هماهنگی
  • موفق ترین تجارب مدیریت فرساش خاک در 2 سال اخیر و سیاست های ترغیب  جوامع برای کاهش این فرسایش
  • جنبه های اقتصادی فرسایش خاک

این سمپوزیوم با پیام مدیرکل فائو آغاز شد که جنبه های مختلف فرسایش خاک و تاثیرات آن در زندگی بشر و  نه تنها در بخش کشاورزی بلکه در تولید نفت ، دارو ، تغییرات اقلیمی و.. را مطرح کرد.

در همین رابطه وزیر کشاورزی اروگوئه ضمن تاکید بر تغذیه مناسب خاک بر تولید غذا و جنبه های اقتصادی توجه به منایع  آب را  مورد توجه قرار داد و آن را یکی از عوامل بسیار مهم در بررسی و مدیریت فرسایش خاک عنوان نمود.

توجه به فرسایش خاک در کل جهان و لزوم همکاری مشترک در جهان محور اصلی سخنرانی معاون محیط زیست و تعییرات اقلیمی فائو را تشکیل می داد  وی یکی از دلایل برگزاری این سمپوزیوم را لزوم آغاز همکاری بر اساس توصیه COP14   به سازمان ملل متحد و فائو  اعلام نمود.

در اختتامیه این سمپوزیوم هماهنگ کننده توسعه روستایی کشور کره  برخی از اقدامات و تجارب موفق در خجمع آوری داده ها و نظارت بر روند فرسایش خاک و تغذیه آن را بیان نمود و سپس نماینده UNCCD نیز ضمن اشاره به اهمیت لایه مغذی  خاک کره زمین که  بصورت مستقیم بر حیات بشر از راه تغذیه موثر است  دیگر جنبه  های منفی فرسایش خاک و تاثیرات زیست محیطی و اقتصادی زندگی دیگر آخاد بشر را مورد اشاره قرار داد.