چالش انتقال بذر برای فصل آتی زراعی

شیوع بیمای همه گیر کروناویروس،  محدودیت های حرکتی  را در سراسر جهان به وجود آورده است.  فائو مجبور شد در سودان جنوبی ، روش های جدیدی را برای کار پیدا کند تا بذرهای مورد نیاز خود را به موقع برای فصل کاشت آینده به مقضد برساند. بدون این بذرها ، خانواده های کشاورز در  علاو ه  بحران جهانی بهداشت با یک بحران غذایی روبرو می شوند.

نماینده فائو در سودان جنوبی گفت: “اگر این فصل کاشت را از دست بدهیم ، خانواده های کشاورزان  طی چند ماه آینده  ممکن است در یک فاجعه گرسنگی  سقوط کنند.

فائو با چالش بزرگ توزیع حدود ده هزار تن بذر به کشاورزان آسیب پذیر است  که در غیر این صورت قادر به کاشت نخواهند بود ،  حجم عظیم بذرها ی ذرت ، سورگوم ، بادام زمینی ، لوبیا و سبزیجات مانند گوجه فرنگی و بادمجان – به میزان بیش از 300 کامیون 18 چرخ را پر می کند و برای تولید  خدود 800 هزار تن غذا کفایت می کند. بیشتر