چهل و سومین نشست شورای حکام صندوق بین المللی توسعه کشاورزی روز  جاری   با حضور  نمایندگان کشورهای عضو صندوق مذکور و سفر ا و نمایندگان کشورهای عضو سازمان های بین المللی مستقر در رم  از جمله جمهوری اسلامی ایران در رم کار خود را آغاز کرد.با توجه به اینکه فقط 10 سال تا سال 2030  برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار باقی است  و با توجه به افزایش روز افزون نامنی غذایی و گرسنگی در طی دو سال اخیر و در نتیجه افزایش چالش های دستیابی به اهداف توسعه پایدار موضوع امسال نشست شورای حکام ” سرمایه گذاری  برای نیل به نظام های غذایی پایدار برای پایان گرسنگی تا سال 2030 ” بود. بر همین اساس مباحث نشست بر  چگونگی نقش صندوق بین المللی توسعه کشاورزی   در حمایت و پشتیبانی از نظام های پایدار ، جامع ، مغذی و کارآمد  برای نیل به اهداف توسعه پایدار خاصه هدف شماره حدف گرسنگی در جهان متمرکز گردید.

گیبرت هونگبو ریئس ایفاد ضمن سخنرانی در نشست خواستار فوریت  افزایش سرمایه گذاری  برای توسعه روستایی و مقابله با افزایش درگیری  و جنگ گردید.  و ضمن تاکید بر فوریت و جدیت  فقر و گرسنگی و اینکه دیگر وقت برای از دست دادن وجود ندارد افزود باید از منابع بخوبی برای حذف گرسنگی و فقر بهره گرفت . وی افزود

درگیری مسلحانه در آفریقا به تنهایی بین سالهای 2018 تا 2019 به میزان 36 درصد افزایش یافته و به افزایش گرسنگی و فقر انجامیده است.دونال براون معاون رئیس گفت: “اگرچه پاسخ های بشردوستانه برای رفع  عواقب حاصل از درگیری ها یا بلایای طبیعی صورت پذیرفته ، اما توسعه روستایی در بلند مدت طراحی می تواند  و برای ایجاد تاب آوری و برقاری  صلح و ثبات ضرورت دارد.

سعید حسین اید ، وزیر کشاورزی و آبیاری جمهوری فدرال سومالی ، گفت که دولت وی در حال ایجاد فرصت های درآمدی برای جوانان  “برای جلوگیری از ورود جوانان به تروریسم ، سرقت دریایی  یا مهاجرت به خارج از کشور”.

جوزفا ساکو ، سفیر و كمیسر اقتصادروستائی و كشاورزی  ، به نمایندگی از كمیسیون اتحادیه آفریقا گفت: “بدون ایجاد صلح پایدار نمی توان پیشرفت ایجاد كرد. وی افزود مناقشه تولید كشاورزی را متوقف  و  این اجازه را از میلیون ها انسان سلب می گند تا خود را از فقر خارج نمایند. ” این مسئله در اثر بلایای طبیعی ، مانند معضل کنونی ملخ صحرائی در حال از بین بردن محصولات کشاورزی در شرق آفریقا و تغییر وضعیت آب و هوا است که “سیستم های غذایی آفریقایی را تهدید می کند و عامل محرک برای مهاجرت و درگیری است”

براساس اطلاعات ارائه در نشست تغییرات آب و هوایی می تواند تا سال 2030 بیش از 100 میلیون نفر را به سمت فقر سوق دهد که نیمی از این فقر به دلیل اثرات آب و هوایی بر کشاورزی افزایش می یابد که با محدودتر شدن منابع طبیعی ، می تواند باعث ایجاد اختلافات  ئ درگیری های جدید در سراسر جهان گردد. در سال 2018 ، بلایای طبیعی 17.2 میلیون نفر را از خانه های خود آواره کرده که ، 90 درصد آنها برای فرار از تغییرات آب و هوا و خطرات ناشی ازآن بوده است.

دبیرکل انجمن کشاورزان آسیا گفت: “ما می دانیم که سیاره ما ،  در معرض آتش سوزی است.” بحران آب و هوا بیشتر ما را تحت تأثیر قرار می دهد. این سرزمین ها که تحت تاثیر سیل قرار تخرب می شوند و خانه ها و املاک که از بین مر وند و  رودخانه هایی خشک می شوند به ما تعلق دارند. ”
وی گفت : دنیا باید از این واقعیت آگاه گردد که کشاورزان مقیاس کوچک بخشی از راه حل هستند. در سال 2013 ، هنگامی که تایفون مرگبار حیان به فیلیپین رسید ، گروهی از کشاورزان خود را برای اجرای یک سیستم متنوع کشاورزی ارگانیک سازماندهی کردند و دو هفته پس از طوفان ، غذا را برای بازماندگان فراهم نمودند.