چهل و ششمین نشست کمیته امنیت جهانی غذا  (CFS)  از تاریخ 22 لغایت 26  مهر ماه سال جاری   ( 14 لغایت 18 اکتبر)  در مقر فائو در رم برگزار می شود، ارسال می گردد.نشست امسال  تحت عنوان ” پیشرفت سریع در هدف شماره 2 برای نیل  به کلیه اهداف توسعه پایدار” برگزار می شود که  در حقیقت منعکس کننده  نگرانی جامعه جهانی در خصوص وضعیت  پیشرفت در نیل به هدف ” پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار (SDG2)”   می باشد. بیشتر