چهل و ششمین نشست کمیته امنیت جهانی غذا   فائو   روز گذشته با حضور وزرا،  سفرا و نمایندگان کشورهای عضو از جمله   آقای دکتر عمادی نماینده دام جمهوری اسلامی ایران نزد فائو کار خود را آعاز کرد.  در نشست افتتاحیه  رئیس کمیته امنیت جهانی ،  مدیرکل فائو ، ریاست صندوق بین المللی توسعه کشاورزی و رئیس هیان اجرائی برنامه جهانی سخنرانی نمودند . سپس روسای هیات های شرکت کننده در نشست از جمله وزرا و  سفر و نمایندگان کشورهای  تحت آیتم وضعیت جهانی امنیت غذایی و تغذیه  بیانیه های کشورهای متبوع خود را به نشست ارائه نمودند.

بیانیه نماینده جمهوری اسلامی ایران  – برای دانلود اینجا کلیک کنید.

مصاحبه  خبر گذاری جمهوری  اسلامی ایران با آقای دکتر عمادی – برای مشاهده اینجا کلیک کنید.

گزارش وضعیت جهانی امنیت غذایی و تغذیه در سال 2019  (SOFA2019) نیز در طی نشست ارائه  گردید و پیامدهای  حاصل از این گزارش بر سیاست گذاری های مرتبط به اهداف توسعه پایدار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 نشست امسال   مصادف با چهل و نهمین سالگرد CFS از سال  تاسیس آن  در 1974 میلادی  و دهمین سالروز  اصلاحات کمیته است که آن را به یکی از فراگیر ترین پلت فرم های سازمان ملل در زمینه امنیت غذایی و تغذیه مبدل  نمود. آخرین اطلاعات کمیته امنیت جهانی غذا حاکی از آن است که نیل به هدف ریشه کنی گرسنگی و سوء تغذیه در تمامی اشکال آن هنوز دور از دسترس است.  در سال 2015 اهداف توسعه پایدار به عنوان یک اهدافی مشترک برای دستیابی به صلح و کامیابی برای  مردم جهان  به امضا رسید. اما نیل به هدف شماره 2 دچار لغزش است.

چهل و ششمین نشست  کمیته امنیت جهانی غذا به عنوان بزرگترین نشست  جهانی امنیت غذایی و تغذیه  و در پی  اجلاس SDG  در نیویورک در ماه سپتامبر  می باشد، از این رو نشست امسال  تحت عنوان ” پیشرفت سریع در هدف شماره 2 برای نیل  به کلیه اهداف توسعه پایدار” برگزار می شود که  در حقیقت منعکس کننده  نگرانی جامعه جهانی در خصوص وضعیت  پیشرفت در نیل به هدف ” پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار (SDG2)”   می باشد.بیشتر

 برای مشاهده  ویدویی همزمان نشست اینجا کلیک کنید.