روز جهانی غذا 16 اکتبر 2019 مقر فائو -رم

روز جهانی غذا  16 اکتبر 2019  مقر فائو -رم

سی و نهمین مراسم ” روز جهانی غذا ”  که در تاریخ  24 مهر ماه ( 16 اکتبر 2019) و بطور همزمان با برگزاری چهل و ششمین نشست کمیته  امنیت جهانی غذا ( 22 لغایت 26  مهر ماه) در مقر این سازمان در رم برگزار می شود.  روز جهانی غذا در سال 2019 که بر آگاه سازی  و اطلاع رسانی در خصوص اهمیت رژیم غذایی سالم تاکید دارد، تحت عنوان “عملکرد ما آینده ما است. نظام های غذایی سالم برای جهانی عاری از گرسنگی “ برگزار خواهد گردید. از کشورهای عضو فائو  برای برگزاری مراسم و برنامه ها در روز جهانی غذا در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی  دعوت به عمل آمده است بیشتر