کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است تا در نشست روزهای آتی به درخواست آلمان، آمریکا و انگلیس درباره سرکوب مسلمانان اویغور و دیگر اقلیت‌ها در سین‌کیانگ شرکت نکنند.

به گزارش ایسنا، هیات چین در سازمان ملل در این یادداشت مورخ پنجشنبه نوشته است: این مراسمی با انگیزه سیاسی است. ما از هیات شما درخواست داریم تا در این مراسم ضد چینی شرکت نکنند.

چین سازمان‌دهندگان این برنامه که از جمله شامل دیگر کشورهای اروپایی و استرالیا و کانادا هم می‌شود، به “استفاده از مسائل حقوق بشری به عنوان ابزاری سیاسی برای مداخله در امور داخلی چین مثل سین‌کیانگ، اختلاف‌افکنی و آشوب و مختل کردن توسعه چین” متهم کرد.

این یادداشت تاکید داشت: آنها به فکر تحریک رویارویی با چین هستند. این مراسم تحریک‌آمیز تنها می‌تواند به رویارویی بیشتر منجر شود.