چو دونگ یو از کشور  چین به عنوان مدیر کل  جدید سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل (فائو) انتخاب شد. چو دونگ یو  کاندیدای کشور چین با  اخذ در مجموع 108 رای از 191،  در دور اول و با اکثریت اراء انتخاب شد.  این انتخابات طی چهل و یکمین کنفرانس فائو  به عنوان بالاترین ارگان تصمیم گیری سازمان صورت گرفت. چو دونگ یو، متولد سال 1963 در حال حاضر معاون وزیر کشاورزی و امور روستایی چین است ( بیوگرافی)  وی نهمین مدیرکل فائو از سال آغاز فعالیت فائو در  تاریخ 16 اکتبر سال 1945  تا کنون می باشد  و از اول اوت  2019  کار خود را آغاز  و در تاریخ 31 ژوئیه 2023 به پایان خواهد رسانید.

  در این انتخابات کاندیداهای رقیب وی از کشور فرانسوی، که توسط اتحادیه اروپا حمایت می شد 71 رای و کاندیدای کشور گرجستان 12  را به خود اختصاص دادند.

مدیرکل جدید فائو به کار برای آینده ای بهتر برای همه  تاکید کرد ، آقای گراتسیانو داسیلوا، مدیرکل اسبق ضمن عرض ببریک  به مدیرکل جدید  انجام وظیفه موفقی را برای وی آرزو کرد. و از کاندیدای فرانسه خواستار یک کار مشترک برای کشاورزی پایدار گردید.  تخست وزیر ایتالیا جوزپه کونته در پیامی به  مدیرکل جدید نوشت. “به عنوان کشور میزبان، ایتالیا آماده است تا با شما در مقابله با چالش های مشترک  گرسنگی، ناامنی غذایی و سوء تغذیه و دستیابی به یک جهان پایدار و عادلانه  همکاری کند.”

بیشتر