یازدهمین گردهمائی جهانی غذا و کشاورزی از  تاریخ 17 لغایت 18 ژانویه 2019 میلادی در برلین آلمان برگزار گردید . این گردهمائی که  یک کنفرانس جهانی پیشرو در زمینه مسائل کلیدی مربوط به آینده  صنایع مختلف غذا و کشاورزی می باشد و بر مسائل  امنیت غذایی تمرکز داشت و  در طول هفته بین المللی سبز برلین با حضور  آقای دکتر عمادی نماینده کشورمان به عنوان رئیس کمیته راهبردی کشاورزی برگزار شد.. در طول این رویداد پتانسیل های فناوری های دیجیتالی و نوآوری ارائه ای به کشاورزان  و چگونگی دسترسی  آنها به این تکنولوژی های مطرح گردید.

خلاصه نتایج نشست

بیشتر 

برنامه نشست