2020 سال جهانی بهداشت گیاهی

2020  سال جهانی بهداشت گیاهی

سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحدسال  2020 را به عنوان سال بین المللی بهداشت گیاهی (IYPH)   معرفی معرفی است، که هدف از آن افزایش آگاهی جهانی در مورد چگونگی محافظت از گیاهان  است و اینکه سلامت گیاهان می تواند به پایان گرسنگی ، کاهش فقر ، محافظت از محیط زیست و رشد اقتصادی کمک کند. گیاهان 80 درصد مواد غذایی  مورد تغذیه ما را تشکیل می دهند و 98 درصد اکسیژن موجود در بدن را تولید می کنند ، اما در معرض تهدید مداوم و رو به رشد بیماری ها و آفات هستند. همه ساله تا 40٪ از محصولات جهان توسط بیماری ها و آفت ها از بین می روند که خسارت ناشی از آن بر بیش از 220 میلیارد دلار بالغ می گردد. میلیون ها نفر  در آسیب های جدی به بخ کشاورزی کاهش مکه اقلب منبع اصلی درآمد جوامع روستایی است دچار فقر و گرسنگی می شوند. به همین دلیل ، سیاست ها و اقدامات برای ارتقاء سلامت گیاهان برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ضروری هستند. چو دونگو ، مدیرکل FAO گفت: “گیاهان پایه و اساس زندگی روی کره زمین و مهمترین ستون تغذیه انسان هستند. اما سلامت  آنها بدیهی نیست. بیشتر