بیست و ششمین نشست کمیته کشاورزی  فائو با حضور 111 کشور عضو فائو ، 7 عضو ناظر و 16 سازمان غیردولتی  از تاریخ 9 تا 13 مهر ماه در مقر فائو در رم  برگزار گردید.

در این نشست موضوعات مهم و محوری زیر طی پنج روز مذاکرات فشرده مورد بحث قرار گرفت: سیستم های پایدار غذا و کشاورزی، اگرواکولوژی، فعال سازی مناطق روستایی برای جوانان،سیستم  های میراث  کشاورزی مهم جهانی (GIAHS) ،آب و هوا و منابع طبیعی (تنوع زیستی، زمین و آب) ، اجرای استراتژی های تغییرات اقلیمی  فائو،چارچوب جهانی کمبود آب در بخش کشاورزی ، برنامه کار غذا و کشاورزی فائو  تحت چارچوب راهبردی این سازمان،

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران ضمن حضور فعال در کلیه جلسات نشست تاثیر مخرب ریزگردها  و لزوم تلاش فائو درایجاد هماهنگی های منطقه ای و جهانی برای مقابله با آن، و محدودیت منابع آب خاصه در منطقه خاور میانه و لزوم تلاش فائو برای ایجاد تعاملات منطقه ای و جهانی برای مدیریت پایدار آب را به عنوان  اولویت های کشور و منطقه  جهت لحاظ گردیدن در دستور کار فائو مطرح نمود که در گزارش نهایی به آن اشاره گردید. ضمنا  موضوع ” تحریم ها ”  و اثرات زیان بار آن بر تجارت آزاد محصولات کشاورزی و کاهش بهره وری بخش کشاورزی، امنیت غذایی و معیشت کشاورزان  نیز در این نشست از سوی ایران مورد تاکید قرار گرفت. در نشست مذکور جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس کمیته راهبردی کشاورزی فائو  برای دوره دوساله 2018-2020 میلادی انتخاب گردید.

برای مشاهده ویدویی نشست اینجاکلیک کنید.

 جهت دسترسی به کلیه اسناد نشست اینجا کلیک کنید