نمایشگاه بین المللی تکنولوژی آب و محیط زیست WATEC Italy 2018 به عنوانی یکی از جالب ترین رویداد های  نمایشگاه بین المللی دامداری ایتالیا در شهر کرمونا از 24 لغایت 27  اکتبر در ایتالیا برگزار گردید. هدف از این نمایشگاه  ارتقاء همکاری بین شرکت های ایتالیایی و بین المللی و تعامل بین بخش خصوصی و دولتی بود و امسال تحت عنوان  “مدیریت آب در بخش های دامداری و فرآوری محصولات برگزار شد و موضوعات مهمی از جمله کشاورزی پایدار، آلودگی شیمیایی و دارویی ، حمل و نقل آب،  ذخیره سازی ضایعات،  مدیریت را در برمی گیرد. بیشتر