چهاردهمین نشست کمیسیون اقدامات بهداشت گیاهی   وابسته به کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات (IPPC) از جمله جلسات ویژه در زمینه حفاظت از گیاهان و محیط زیست است که از تاریخ 1الی 5 آوریل 2019 در مقر فائو با حضور  500 نفر  از 145  کشور عضو و 30  سازمان به عنوان ناظر  برگزاری شد. در نشست افتتاحبه معاون مدیر کل  بخش تولید و حفظ نباتات فائو “نقش حیاتی کمیسیون اقدامات بهداشت گیاهی را در تضمین عرضه غذا و تجارت ایمن نباتات و محصولات گیاهی در جهان” تأیید و تصویب شیوه های کشاورزی پایدار، حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی و تسهیل تجارت ایمنبه عنوان عناصر ضروری برای سلامت محصولات گیاهی برشمرد. علاوه بر این  اطلاع رسانی از کارکمیسیون و نقش مهم آن برای پیشگیری از شیوع  آفات و بیماری های گیاهی تاکید گردید.  در نشست افتتاحیه وزرای کشاورزی و توسعه مکزیک و  وزیر کنوانسیون بین المللی حفظ تباتات (IPPC)  نیز  سخنرانی نمودند.  در طی نشست استانداردهای جدیدی برای جلوگیری از گسترش جهانی آفات و بیماری های گیاهی توسط کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات   در مورد شش نوع آفت به  تصویب رسید.چارچوب استراتژیک کنوانسیون برای دوره   2020-2030 میلادی ،طرح سرمایه گذاری 5 ساله دبیرخانه کمیسیون اقدامات بهداشت گیاهی ، طرح اقدام برای تسهیل تجارت ایمن محصولات گیاهی  و مقاومت ضد میکروبی از جمله دیگر موارد مهم دستور کار نشست مذکور بود.

برای مشاهده ویدئوی نشست اینجا کلیک کنید.