نشست مشاوره  منطقه ای تنوع زیستی در بخش کشاورزی برای منطقه آسیا و اقیانوس آرام  از 17 تا 19 جولای 2019  در  شهر بانکوک در تایلند برگزار  گردید.  آقای دکتر  عمادی نماینده کشورمان درفائو  ضمن حضور  به عنوان رئیس کمیته کشاورزی فائو   در  سخنرانی خود در این نشست بر اهمیت  تنوع زبستی  به عنوان زمینه اصلی برای نیل به امنیت غذایی و کشاورزی پایدار  تاکید کرد.

این نشست مشاوره ای منطقه ای بطور مشترک با کنوانسیون تنوع زیستی و در راستای  تعهد سازمان فائو  برای ایفای نقش به عنوان پلت فرم اصلی  پایش تنوع زیستی  از طریق بخش های  مختلف کشاورزی را برنامه ریزی شده  و  نقش مهمی را  در مشاوره های   مربوط به استراتژی  فائو در مورد تنوع زیستی بر عهده دارد،
این نشست مشاوره منطقه ای، دیدگاه جامع  در خصوص اینکه چگونه سیستم های کشاورزی فعلی به حفظ تنوع زیستی و مدیریت پایدار منابع طبیعی در منطقه آسیا و اقیانوس آرام کمک می کنند، و به شناسایی حوزه های مشترک اقدام  جهت ایجاد رویکردهای هماهنگ برای استفاده پایدار، مدیریت و بازگرداندن تنوع زیستی در بخش های بخش کشاورزی پرداخت . بیشتر

  بروشور نشست