نشست مشاوره منطقه ای تنوع زیستی در بخش کشاورزی برای منطقه آسیا و اقیانوس آرام از 17 تا 19 جولای 2019 در شهر بانکوک در تایلند برگزار گردید. این نشست مشاوره ای منطقه ای بطور مشترک با کنوانسیون تنوع زیستی و در راستای تعهد سازمان فائو برای ایفای نقش به عنوان پلت فرم اصلی پایش تنوع زیستی از طریق بخش های مختلف کشاورزی برنامه ریزی شده و نقش مهمی را در مشاوره های مرتبط با استراتژی فائو در زمینه تنوع زیستی بر عهده دارد،
در این نشست، دیدگاه جامع در خصوص اینکه چگونه سیستم های کشاورزی فعلی به حفظ تنوع زیستی و مدیریت پایدار منابع طبیعی در منطقه آسیا و اقیانوس آرام کمک می کنند، و شناسایی حوزه های مشترک اقدام جهت ایجاد رویکردهای هماهنگ برای استفاده پایدار، مدیریت و بازگرداندن تنوع زیستی در بخش های بخش کشاورزی پرداخت.
آقای دکتر عمادی نماینده دائم کشورمان درفائو ضمن حضور به عنوان رئیس کمیته کشاورزی سازمان فائو در سخنرانی خود در این نشست بر اهمیت تنوع زیستی به عنوان زمینه اصلی برای نیل به امنیت غذایی و کشاورزی پایدار تاکید کرد. ایشان جهت مشمول نمودن ملاحظات تنوع زیستی در فرآیند کشاورزی سه پیش شرط اصلی را بیان داشتند و به مخاطبین که کلیه کشورهای آسیا و اقیانوسیه بودند رعایت این ضرورتها را بمنظور آمادگی کشورها جهت حفظ و حفاظت از تنوع زیستی در بخش کشاورزی یادآور شدند.
لازم بذکر است در کنار این نشست سه روزه منطقه ای بدلیل تغییر مکان دفتر منطقه ای پوشش دهنده ایران از قاهره به بانکوک در این سفر جلسات متعددی برای هماهنگی و حمایت موثر دفتر بانکوک از کشورمان با حضور ریاست دفتر منطقه ای فائو و نماینده دائم کشورمان در فائو برگزار و تصمیمات مشترکی اخذ گردید. بیشتر

  بروشور نشست